Sidebar

Viên Nén Trùn Quế Masinari Plus+ Phiên Bản KEIKI - 1Kg

Giá: 130.000₫

Giới thiệu chung Viên Nén Trùn Quế Masinari Plus+ Phiên Bản KEIKI Sản phẩm Viên nén trùn quế Masinari Plus+ Phiên bản...

: Còn Hàng

: Phân Bón Viên Nén

: Masinari

130.000₫

Giới thiệu chung Viên Nén Trùn Quế Masinari Plus+ Phiên Bản KEIKI

Sản phẩm Viên nén trùn quế Masinari Plus+ Phiên bản KEIKI được sản xuất đặc hiệu cho hoa lan để kích thích khả năng đậu hoa, nở đẹp, hoa lâu tàn, phát triển nhanh.