Đối Tác Đại Lý

Quyền lợi:

Các sản phẩm Công ty cung cấp cho Đại lý được tính theo giá sỉ, do Công ty công bố thống nhất trong khu vực.
Giá cung cấp này có thể thay đổi theo thời gian nhưng Công ty sẽ thông báo trước cho Đại lý ít nhất là 15 ngày. Công ty không chịu trách nhiệm về sự chênh lệch giá trị tồn kho do chênh lệch giá nếu có xảy ra.
Tỷ lệ hoa hồng: (tùy từng khu vực và từng cửa hàng sẽ có tỷ lệ hoa hồng khác nhau).

Bảo hành sản phẩm:

Công ty bảo hành riêng biệt cho từng sản phẩm cung cấp cho Đại lý trong trường hợp Đại lý tiến hành việc tồn trữ, vận chuyển, hướng dẫn sử dụng và giám sát, nghiệm thu đúng với nội dung đã huấn luyện và phổ biến của Công ty.

Hỗ trợ quảng bá:

Công ty cung cấp cho Đại lý các tư liệu thông tin quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm.
Công ty hướng dẫn cho nhân viên của Đại lý những kỹ thuật cơ bản để có thể thực hiện việc bảo quản đúng cách.
Mọi hoạt động quảng cáo do Đại lý tự thực hiện, nếu có sử dụng đến logo hay nhãn hiệu hàng hóa của Công ty phải được sự đồng ý của Công ty.

Yêu cầu từ công ty:

Đại lý nhận làm đại lý bao tiêu cho Công ty các sản phẩm mang nhãn hiệu: MASINARI do Công ty sản xuất và kinh doanh.
Đại lý tự trang bị cơ sở vật chất, địa điểm kinh doanh, kho bãi.
Hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả hàng hóa đã giao trong việc tồn trữ, trưng bày, vận chuyển.
Đại lý bảo đảm thực hiện đúng các biện pháp tồn trữ, giữ được phẩm chất hàng hóa như Công ty đã cung cấp, đến khi giao cho người tiêu thụ.
Công ty không chấp nhận hoàn trả hàng hóa do bất kỳ lý do gì (ngoại trừ trường hợp có sai sót về sản phẩm).