Sidebar

Sản Phẩm Cho Hoa Hồng

Sản phẩm phân trùn quế, dịch trùn quế, chế phẩm sinh học trichoderma cung cấp dinh dưỡng, ngăn ngừa các loại sâu bệnh, bệnh hại cho hoa hồng. Liên hệ: 0931151088