Sidebar
#

Đất Sạch Trồng Rau

Sản phẩm đất sạch dinh dưỡng Masinari với thành phần từ phân trùn quế và mùn hữu cơ phù hợp với trồng rau sạch. Chứa nhiều chất dinh dưỡng, giúp đất tơi xốp, cải tạo đất đã bạc màu, giữ ẩm tốt, bổ sung nấm đối kháng, hạn chế sâu bệnh.