Sidebar

Viên Nén Trùn Quế MASINARI PLUS+ Phiên Bản ROOT – 1KG

Giá: 130.000₫

Giới thiệu chung Viên Nén Trùn Quế MASINARI PLUS+ Phiên Bản ROOT  Sản phẩm Viên nén trùn quế Masinari Plus+ phiên bản root được...

: Còn Hàng

: Phân Bón Viên Nén

: Masinari

130.000₫

Giới thiệu chung Viên Nén Trùn Quế MASINARI PLUS+ Phiên Bản ROOT 

Sản phẩm Viên nén trùn quế Masinari Plus+ phiên bản root được sản xuất đặc hiệu dành cho hoa lan để có được bộ rễ chắc, khỏe và phát triển tối ưu.